Nadační fond NABLA

Nadační fond NABLA

Přední padělky 3094/18a
Ostrava-Martinov
723 00

IČ: 01637185
Číslo účtu: 3214700399/0800
Zapsáno v nadačním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1121
nfnabla@seznam.cz

Komu pomáháme

Stipendia

Příjemci našich příspěvků jsou převážně vysokoškoláci. Příspěvek dostávají formou měsíčního stipendia. Výše měsíčního stipendia se pohybuje od 1 500 Kč do 3 000 Kč. Ve výjimečných případech může být i vyšší.

Některé vysoké školy a studijní obory, které naši vysokoškoláci studují:

 • ČVUT FJFI, experimentální částicová a jaderná fyzika,
 • ČVUT FJFI, inženýrství pevných látek,
 • UK MFF, informatika,
 • ČVUT FJFI, radiologická fyzika,
 • VUT, mechatronika,
 • MU FI, počítačové sítě a komunikace,
 • MU PF, fyzika a matematika se zaměřením na vzdělávání,
 • ČVUT, otevřená informatika,
 • UK MFF, fyzika kondenzovaných soustav a materiálů,
 • ČVUT FJFI, matematická fyzika,
 • VŠB, geodézie, kartografie a geoinformatika,
 • UK MFF, obecná matematika,
 • MU PF, fyzika a matematika se zaměřením na vzdělávání,
 • ČVUT FJFI, jaderné inženýrství,
 • UK PF, molekulární biologie a biochemie organismů,
 • ČVUT FE, otevřená informatika,
 • UP PrF, lékařská fakulta,
 • Upsala Universitet, matematická fyzika,
 • VUT FSI, fyzikální inženýrství a nanotechnologie,
 • UK MFF, matematická analýza,
 • MU PF, učitelství matematiky a fyziky,
 • UWE Bristol, Aerospace Engineering.

Aktivity, kterým se naši stipendisté věnují ve svém volném čase:

 • hlavní koordinátor TCN - letního soustředění pro studenty středních škol se zájmem o matematiku, fyziku, chemii a informatiku,
 • přednášky k propagaci matematiky a fyziky na středních školách,
 • vytvoření konceptu dětského příměstského tábora s přírodovědnou tématikou,
 • fyzikální show,
 • spoluorganizování  mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže Náboj Junior,
 • koordinátor soutěže Náboje Junior,
 • spoluorganizování korespondenčního semináře z fyziky pro základní školy Výfuk,
 • popularizace fyziky v rámci akcí organizace EPS Young Minds,
 • zorganizování matematické soutěže pro studenty prim gymnázia,
 • uspořádání matematicko-informatické víkendovky pro studeny gymnázia,
 • spoluorganizování letního tábora pro osoby s kombinovaným postižením,
 • spoluorganizování FYzikálního KOrespondenčního Semináře FYKOS středoškoláky se zájmem o fyziku,
 • spoluorganizování M&M - mezioborového korespondenčního semináře pro studenty středních škol zaměřený na matematiku, fyziku a informatiku,
 • spoluorganizování iKS, mezinárodního  matematického korespondenčního semináře pro pokročilé řešitele,
 • vytvoření sbírky návodů na pokusy s přírodovědnou tématikou, s vysvětlením principů pokusů a doprovodným fotografickým či video záznamem,
 • pořádání fyzikálně-divadelní roadshow pro středoškoláky,
 • pořádání populárních vědeckých přednášek pro středoškoláky a exkurze na odborná pracoviště FJFI,
 • uspořádání přednášky Velké a malé zákony přírod na střední škole,
 • spoluorganizování matematického korespondenčního semináře PraSe (PRAžský SEminář),
 • uspořádání workshopu na téma úloh Turnaje Mladých Fyziků z předešlých let pro studenty gymnázia,
 • spoluorganizování krajského kola soutěže Logická olympiáda,
 • spoluorganizování matematického korespondenčního semináře pro žáky 6. až 9. tříd Pikomat,
 • spoluorganizování přednáškového cyklu Moderní výzvy lidstva o nejen technologických výzvách naší doby,
 • vytvoření a realizace únikové hry s matematickými a fyzikálními úkoly.

Jednorázové příspěvky

Pro své aktivity v oblasti matematiky, fyziky, informatiky mohou studenti středních (výjimečně i základních nebo vysokých) škol požádat o jednorázový příspěvek. Jeho obvyklá výše je tisíc až pět tisíc korun. Ve výjimečných případech může být příspěvek i vyšší.

Aktivity a účel, na které studenti dostali jednorázový příspěvek:

 • organizování dětského příměstského tábora s přírodovědou tématikou,
 • účast na semináři Týden vědy na jaderce, kterou pořádá FJFI ČVUT,
 • účast na letním táboru Výfuku, který pořádají studenti MFF UK,
 • organizování školního kola soutěže Náboj Junior,
 • krytí nákladů spojených s vypracování práce SOČ,
 • zakoupení pomůcek, přístrojů, studijní literatury, spotřebního materiálu pro řešení úloh Turnaje mladých fyziků,
 • ceny pro účastníky přírodovědné soutěže pro žáky základních škol,
 • letenky do Pekingu na soutěž Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC),
 • krytí nákladů spojených s účastí žáků ZŠ ve finále mezinárodní soutěže projektů vzdělávací instituce MEF,
 • krytí nákladů spojených s účastí delegace Klubu malých debrujárů z Frýdku-Místku na Expo Science INTERNATIONAL 2019 ve městě̌ Abů Dhabi,
 • krytí nákladů spojených s účastí na letním soustředění TCN, které pořádá Studentská unie při FJFI ČVUT,
 • organizování a realizace první Ostravské přednáškové noci studenty gymnázia,
 • organizace a realizace Memoriálu Šárky Pravdové - matematické týmové soutěže pořádané studenty gymnázia pro žáka ZŠ,
 • organizace a realizace přírodovědné korespondenční soutěže Pikaso, kterou pořádají studenti gymnázia pro žáky ZŠ,
 • účastnické poplatky na odborná soustředění a doprava na ně.