Nadační fond NABLA

Nadační fond NABLA

Přední padělky 3094/18a
Ostrava-Martinov
723 00

IČ: 01637185
Číslo účtu: 3214700399/0800
Zapsáno v nadačním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1121
nfnabla@seznam.cz

Komu pomáháme

Stipendia

Příjemci našich příspěvků jsou převážně vysokoškoláci. Příspěvek dostávají formou měsíčního stipendia. Výše měsíčního stipendia se pohybuje od 1 500 Kč do 3 000 Kč. Ve výjimečných případech může být i vyšší.

Některé vysoké školy a studijní obory, které naši vysokoškoláci studují

 • ČVUT FJFI, experimentální částicová a jaderná fyzika
 • ČVUT FJFI, inženýrství pevných látek
 • UK MFF, informatika
 • ČVUT FJFI, radiologická fyzika
 • VUT, mechatronika
 • MU FI, počítačové sítě a komunikace
 • MU PF, fyzika a matematika se zaměřením na vzdělávání
 • ČVUT, otevřená informatika
 • UK MFF, fyzika kondenzovaných soustav a materiálů
 • ČVUT FJFI, matematická fyzika
 • VŠB, geodézie, kartografie a geoinformatika
 • UK MFF, obecná matematika
 • MU PF, fyzika a matematika se zaměřením na vzdělávání
 • ČVUT FJFI, jaderné inženýrství
 • UK PF, molekulární biologie a biochemie organismů
 • ČVUT FE, otevřená informatika
 • UP PrF, lékařská fakulta
 • Upsala Universitet, matematická fyzika
 • VUT FSI, fyzikální inženýrství a nanotechnologie
 • UK MFF, matematická analýza
 • MU PF, učitelství matematiky a fyziky
 • UWE Bristol, Aerospace Engineering

Aktivity, kterým se naši stipendisté věnují ve svém volném čase

 • Hlavní koordinátor TCN - letního soustředění pro studenty středních škol se zájmem o matematiku, fyziku, chemii a informatiku
 • Přednášky k propagaci matematiky a fyziky na středních školách
 • Vytvoření konceptu dětského příměstského tábora s přírodovědnou tématikou
 • Fyzikální show
 • Spoluorganizování  mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže Náboj Junior
 • Koordinátor soutěže Náboje Junior
 • Spoluorganizování korespondenčního semináře z fyziky pro základní školy Výfuk
 • Popularizace fyziky v rámci akcí organizace EPS Young Minds
 • Zorganizování matematické soutěže pro studenty prim gymnázia
 • Uspořádání matematicko-informatické víkendovky pro studeny gymnázia
 • Spoluorganizování letního tábora pro osoby s kombinovaným postižením
 • Spoluorganizování FYzikálního KOrespondenčního Semináře FYKOS středoškoláky se zájmem o fyziku
 • Spoluorganizování M&M - mezioborového korespondenčního semináře pro studenty středních škol zaměřený na matematiku, fyziku a informatiku
 • Spoluorganizování iKS, mezinárodního  matematického korespondenčního semináře pro pokročilé řešitele
 • Vytvoření sbírky návodů na pokusy s přírodovědnou tématikou, s vysvětlením principů pokusů a doprovodným fotografickým či video záznamem
 • Pořádání fyzikálně-divadelní roadshow pro středoškoláky
 • Pořádání populárních vědeckých přednášek pro středoškoláky a exkurze na odborná pracoviště FJFI
 • Uspořádání přednášky Velké a malé zákony přírod na střední škole
 • Spoluorganizování matematického korespondenčního semináře PraSe (PRAžský SEminář)
 • Uspořádání workshopu na téma úloh Turnaje Mladých Fyziků z předešlých let pro studenty gymnázia
 • Spoluorganizování krajského kola soutěže Logická olympiáda
 • Spoluorganizování matematického korespondenčního semináře pro žáky 6. až 9. tříd Pikomat
 • Spoluorganizování přednáškového cyklu Moderní výzvy lidstva o nejen technologických výzvách naší doby
 • Vytvoření a realizace únikové hry s matematickými a fyzikálními úkoly

Jednorázové příspěvky

Pro své aktivity v oblasti matematiky, fyziky, informatiky mohou studenti středních (výjimečně i základních nebo vysokých) škol požádat o jednorázový příspěvek. Jeho obvyklá výše je tisíc až pět tisíc korun. Ve výjimečných případech může být příspěvek i vyšší.

Aktivity a účel, na které studenti dostali jednorázový příspěvek

 • Organizování dětského příměstského tábora s přírodovědou tématikou
 • Účast na semináři Týden vědy na jaderce, kterou pořádá FJFI ČVUT
 • Účast na letním táboru Výfuku, který pořádají studenti MFF UK
 • Organizování školního kola soutěže Náboj Junior
 • Krytí nákladů spojených s vypracování práce SOČ
 • Zakoupení pomůcek, přístrojů, studijní literatury, spotřebního materiálu pro řešení úloh Turnaje mladých fyziků
 • Ceny pro účastníky přírodovědné soutěže pro žáky základních škol
 • Letenky do Pekingu na soutěž Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC)
 • Krytí nákladů spojených s účastí žáků ZŠ ve finále mezinárodní soutěže projektů vzdělávací instituce MEF
 • Krytí nákladů spojených s účastí delegace Klubu malých debrujárů z Frýdku-Místku na Expo Science INTERNATIONAL 2019 ve městě̌ Abů Dhabi
 • Krytí nákladů spojených s účastí na letním soustředění TCN, které pořádá Studentská unie při FJFI ČVUT
 • Organizování a realizace první Ostravské přednáškové noci studenty gymnázia
 • Organizace a realizace Memoriálu Šárky Pravdové - matematické týmové soutěže pořádané studenty gymnázia pro žáka ZŠ
 • Organizace a realizace přírodovědné korespondenční soutěže Pikaso, kterou pořádají studenti gymnázia pro žáky ZŠ
 • Účastnické poplatky na odborná soustředění a doprava na ně