Nadační fond NABLA

Nadační fond NABLA

Přední padělky 3094/18a
Ostrava-Martinov
723 00

IČ: 01637185
Číslo účtu: 3214700399/0800
Zapsáno v nadačním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1121
nfnabla@seznam.cz

Žádosti o příspěvek

Jaký je účel nadačního fondu?

Nadační fond je zřízen za účelem shromažďování finančních prostředků na podporu vzdělávání talentovaných studentů a žáků (zejména obory matematické, technické, přírodovědné), zvyšování matematické, technické a přírodovědné (a jiné) gramotnosti studentů a žáků, podporu sociálně slabých studentů, a na jinou podporu (finanční, materiální, apod.) těchto studentů (žáků).

Kdo může žádat o nadační příspěvek?

 • Studenti vysokých škol
 • Žáci středních nebo základních škol (nezletilí prostřednictvím svých zákonných zástupců)
 • Učitelé
 • Právnické osoby (školy, centra volného času, zájmová sdružení, …)

Kdy mohu o příspěvek žádat?

 • Když mám výborné (v některých případech stačí dobré) studijní výsledky
 • Studuji technicky, matematicky nebo přírodovědně zaměřený obor, nebo mi příspěvek umožní další vzdělávání v tomto směru
 • Jsem z Moravskoslezského kraje
 • Moje finanční situace není tak dobrá, abych mohl/mohla studovat v rozsahu, jak bych si přál/přála

O jaký typ příspěvku mohu žádat?

 • Jednorázový příspěvek na:
  • učební pomůcky,
  • podporu výzkumného úkolu, SOČ, …,
  • účast na vzdělávacím semináři,
  • pořádání soutěží a akcí pro žáky s cílem zvýšit jejich technickou gramotnost
 • Stipendium (jen studenti VŠ)

Jaké další podmínky musím splnit?

Pokud žádá o příspěvek student nebo žák, musí na oplátku vykonat nějakou prospěšnou činnost.

Jaké činnosti dělají příjemci nadačního příspěvku?

 • Vedou kroužky programování, grafiky či  tvorby webových stránek
 • Pořádají soutěže pro žáky základních nebo středních škol
 • Pořádají fyzikální show pro žáky základních nebo středních škol
 • Organizují letní soustředění pro žáky středních škol
 • Věnují se sociální práci s nemocnými či jinak potřebnými lidmi

Jak mohu zažádat o příspěvek?

 • Z webu nadačního fondu si stáhněte žádost (Dokumenty/Žádosti o příspěvek)
 • Vyplněnou žádost pošlete (nejlépe elektronicky ve formátu MS Word) na e-mail nadačního fondu (nfnabla @seznam.cz)

Co se zohledňuje při schvalování žádostí o nadační příspěvek?

 • Účel, tedy způsob využití příspěvku
 • Prospěch
 • Sociální potřebnost
 • Prospěšná činnost, ke které se student zaváže

O jak velký příspěvek mohu žádat?

 • Výše jednorázového příspěvku závisí na jeho účelu. Pohybuje se od 500 Kč do několika tisíc.
 • Stipendium bývá ve výši 1.500 Kč až 3.000 Kč měsíčně (vyplácí se 5 měsíců v jednom semestru)