Nadační fond NABLA

Nadační fond NABLA

Přední padělky 3094/18a
Ostrava-Martinov
723 00

IČ: 01637185
Číslo účtu: 3214700399/0800
Zapsáno v nadačním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1121
nfnabla@seznam.cz

Den Země 2017

26.02.2017 08:30

Vážení příznivci fyziky, ale i matematiky a chemie. V letošním roce bychom Vám chtěli nabídnout možnost prezentovat Vaší školu a umění žáků na Dni Země v Ostravě-Porubě.

Den Země v Ostrava-Porubě pořádá v úterý 25. dubna 2017 od 8:00 do 17:00 hodin. Středisko volného času Korunka ( www.svc-korunka.cz) a náš nadační fond tam bude mít svůj stánek. Chtěli bychom spolu s Vámi ukázat veřejnosti, že i fyzika, chemie, potažmo matematika jsou obory zajímavé a stojí za to se jim věnovat.

Mnozí z Vás jste se zúčastnili naší předvánoční soutěže FyzShow s fyzikou, na které soutěžili žáci v předvádění fyzikálních pokusů. Podobně bychom chtěli pojmout i Den Země. Během hodiny a půl, kdy bude stánek rezervován pro Vás, by žáci Vaší školy mohli veřejnosti ukázat jednoduché fyzikální nebo chemické pokusy, pro které není třeba speciálních pomůcek a které zaujmou dospělé i děti. Ani matematika a matematické hrátky nejsou zapovězeny. Zároveň si můžete na stánku vystavit propagační materiály své školy. Není třeba vymýšlet složité vystoupení, stačí čtyři pět pokusů, které si bude moci vyzkoušet i veřejnost.

Po domluvě Vám můžeme proplatit náklady spojené s vystoupením žáků. Učitelům pak nabízíme odměnu 800 Kč za přípravu žáků.

Přihlásit se můžete zasláním přihlášky na e-mailovou adresu nadačního fondu  nfnabla@seznam.cz  nebo vyplněním a odesláním následujícího dotazníku.

 

Příhláška na Den Země 2017

Přihlašujeme se se svým vystoupením na Den Země 2017.