Nadační fond NABLA

Nadační fond NABLA

Přední padělky 3094/18a
Ostrava-Martinov
723 00

IČ: 01637185
Číslo účtu: 3214700399/0800
Zapsáno v nadačním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1121
nfnabla@seznam.cz

FyzShow s energií

22.10.2017 15:35

Nadační fond vyhlašuje soutěž pro žáky ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií FyzShow s energií

Propozice soutěže

 • Soutěžit budou tří až desetičlenná družstva.
 • Z jedné školy může soutěžit více nezávislých družstev, každé družstvo pod vedením jiného učitele.
 • Družstva mohou být tvořena žáky jedné třídy, ale i různých tříd.
 • Družstva si pod vedením učitele fyziky připraví pokus nebo pokusy, kde hraje hlavní roli energie a její přeměna. Můžete enerigi "vyrábět", měnit jednu formu energie v druhou, pohánět energií stroje, sestrojit perpetuum mobile ;-) Oceníme zejména vaše originální a netradiční pokusy.
 • Když se vám z pokusů podaří sestavit příběh nebo scénku, jsou to body pro vás.
 • Pokusy předvedou družstva zábavnou formou a natočí z nich video. Délka – 5 až 10 minut. Formát  jakýkoliv, který lze přehrát ve Windows Media Playeru, popř. FLV and Media Playeru.
 • Video pošlete přes uschovna.cz na adresu nadačního fondu nfnabla@seznam.cz.
 • Vybrané týmy budou i se svým vyučujícím pozvány do Ostravy, aby se utkaly ve finále. Ve finále předvedou vystoupení před porotou, ostatními soutěžícími a diváky.
 • Vítězný tým vyhraje vstupenky na prohlídku vysokopecního okruhu v oblasti Dolních Vítkovic, včetně návštěvy věže Bolt Tower v celkové hodnotě 3.000 Kč.

Odměna pro učitele týmu, který pošle video

 • Po zpracování přihlášek do soutěže Vám nadační fond pošle dohodu, na základě které Vám vyplatí částku 1.000 Kč, pokud Váš tým pošle do soutěže video odpovídajících parametrů.
 • Pokud se Vaše družstvo probojuje do finále, bude celková odměna 1.500 Kč.
 • Držte se prosím pravidla jedno družstvo – jeden učitel, který skutečně bude družstvo připravovat. Při porušení tohoto pravidla budou diskvalifikována všechna družstva školy.

Kritéria hodnocení

 • Fyzikální správnost.
 • Fyzikálně správné vysvětlení předváděného jevu.
 • Způsob prezentace, zábava, show.
 • Ke kvalitě videozáznamu se bude přihlížet jen okrajově. Video slouží jen pro porotu, aby mohla vybrat nejlepší fyzikální týmy do finále. Nebude se tedy hodnotit jeho kvalita či filmové zpracování.

Termíny

 • Přihláška: do 6. listopadu 2017
 • Zaslání videí: do 27. listopadu 2017 do 3. prosince 2017
 • Finále: středa 20. prosince 2017 v Ostravě

Dotazy

 • Případné dotazy můžete posílat na nfnabla@seznam.cz

Přihláška

 • Své družstvo můžete přihlásit vyplněním následujícího formuláře nebo e-mailem (nfnabla@seznam.cz). Přihláška Vám bude potvrzena e-mailem do tří dnů.

Přihláška do soutěže FyzShow s energií 2017

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: