Nadační fond NABLA

Nadační fond NABLA

Přední padělky 3094/18a
Ostrava-Martinov
723 00

IČ: 01637185
Číslo účtu: 3214700399/0800
Zapsáno v nadačním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1121
nfnabla@seznam.cz

FyzShow s měřením rychlosti

11.09.2019 20:00

Nadační fond vyhlašuje pro žáky ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií soutěž FyzShow s měřením rychlosti.

Propozice soutěže

 • Soutěžit budou tří až šestičlenné týmy.
 • Z jedné školy může soutěžit více nezávislých týmů, každý týmpod vedením jiného učitele.
 • Týmy mohou být tvořeny žáky jedné třídy, ale i různých tříd.
 • Týmy, pod vedením učitele, vymyslí jeden nebo více způsobů měření rychlosti pohybujícího se tělesa.
 • Můžete si zvolit pohybující se těleso. Velké, malé, autíčko, kulička, ...
 • Těleso se bude pohybovat rovnoměrným nebo nerovnoměrným pohybem, jakkoliv. Vymyslíte způsob, jak změřit jeho okamžitou (nebo téměř okamžitou) rychlost.
 • Těleso se může pohybovat i volným pádem a změříte jeho rychlost v určité vzdálenosti od počátku pohybu.
 • Pro určení rychlosti tělesa můžete použít nepřímé metody měření, můžete si pomoci výpočtem, pokud ovšem nepoužijete jen základní vzorce z kinematiky.
 • Metody mohou být i destruktivní, tedy co se pohybujícího tělesa týče ;-)
 • Můžete vymyslet více způsobů měření a naměřené hodnoty porovnat.
 • Nejde nám o to, abyste využívali pomůcky typu Vernier, ale o netradiční pohled na tuto problematiku.
 • Oceníme zejména váš originální a netradiční pohled na pohyb, jeho vlastnosti, důsledky, provázanost s jinými fyzikálními jevy.
 • Tým natočí video kde ukáže měření a pomůcky použité při měření, vysvětlí princip měření. Délka videa – 5 až 10 minut.
 • Vystoupení předvede tým zábavnou formou.
 • Video ve formátu, který lze přehrát ve Windows Media Playeru, popř. FLV and Media Playeru pošlete přes uschovna.cz na adresu nadačního fondu nfnabla@seznam.cz. Video upravte tak, aby jeho objem nebyl větší než 100 MB (např. aplikací FormatFactory).
 • Můžete taky uložit video na youtube.com a poslat nám odkaz na nahrané video.
 • Vybrané týmy budou i se svými vyučujícím pozvány do Ostravy, aby se utkaly ve finále. Ve finále předvedou vystoupení před porotou, ostatními soutěžícími a diváky.
 • Možná se vám téma bude zdát poměrně obtížné, ale věříme, že nás svými nápady mile překvapíte.

Odměna pro učitele týmu, který pošle video

 • Po zpracování přihlášek do soutěže Vám nadační fond pošle dohodu, na základě které Vám vyplatí částku 1.000 Kč, pokud Váš tým pošle do soutěže video odpovídajících parametrů.
 • Pokud se Váš tým probojuje do finále a zúčastní se ho, bude celková odměna 1.500 Kč.
 • Držte se prosím pravidla jedno tým – jeden učitel, který skutečně bude tým připravovat. Při porušení tohoto pravidla budou diskvalifikovány všechny týmy školy.

Kritéria hodnocení

 • Originalita měřící metody.
 • Fyzikální správnost metody i vysvětlení měření.
 • Způsob prezentace, zábava, show.
 • Ke kvalitě videozáznamu se nebude přihlížet. Video slouží jen pro porotu, aby mohla vybrat nejlepší týmy do finále. Nebude se tedy hodnotit jeho kvalita či filmové zpracování.

Termíny

 • Přihláška: do 14. října 2019
 • Zaslání videí: do 2. prosince 2019
 • Finále: v týdnu od 16. do 20. prosince 2019 v Ostravě

Dotazy

 • Případné dotazy můžete posílat na nfnabla@seznam.cz

Přihláška

 • Svůj tým můžete přihlásit vyplněním následujícího formuláře nebo e-mailem (nfnabla@seznam.cz).
 • Přihláška Vám bude potvrzena e-mailem po 31. 10. 2019. Děkujeme za shovívavost.