Nadační fond NABLA

Nadační fond NABLA

Přední padělky 3094/18a
Ostrava-Martinov
723 00

IČ: 01637185
Číslo účtu: 3214700399/0800
Zapsáno v nadačním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1121
nfnabla@seznam.cz

Soustředění Koperníkova Korespondenčního Semináře

07.11.2016 18:45

Podzimní soustředění Koperníkova Korespondenčního Semináře je soustředění pro žáky základních škol, které pořádají studenti Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Místní studenti zde organizují Koperníkův Korespondenční Seminář, což je matematický seminář, který má za cíl rozvíjet mladé žáky, kteří mají zájem o matematiku a logické myšlení a naučit je něco nového nad rámec standardní výuky ve škole.

Letošní soustředění probíhalo od 25. do 30. 10. 2016 na internátu v Bílovci a dorazilo na ně celkem 30 účastníků z celé Moravy a Slezska.

Pavel Trutman si společně s kamarádem připravili pro účastníky celkem dvě přednášky. První přednáška byla zaměřena na Pythagorovu větu. Účastníci se seznámili nejen s historickými okolnosti jejího vzniku, ale  spočítali i několik zajímavých příkladů z praxe, věnovali pythagorejským trojicím a jejich praktickému významu.

Druhá přednáška byla o zajímavých rébusech a hlavolamech. Účastníci společně řešili nevšední úlohy a společně o nich diskutovali. Navzájem si tak vysvětlovali své myšlenkové pochody, čímž si ještě hlouběji uvědomovali podstatu řešeného problému. Učili se vyjadřovat a předávat své myšlenky a nápady a naopak chápat a přejímat nápady ostatních.