Nadační fond NABLA

Nadační fond NABLA

Přední padělky 3094/18a
Ostrava-Martinov
723 00

IČ: 01637185
Číslo účtu: 3214700399/0800
Zapsáno v nadačním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1121
nfnabla@seznam.cz

Prémiové stipendium pro absolventy gymnázií

Nadační fond NABLA vyhlašuje pro nejlepší maturanty gymnázií Moravskoslezského kraje prémiové stipendium ve výši 15.000 Kč.

Návrh na udělení stipendia

 • Návrh posílá garant (třídní učitel, ředitel, či jiná vhodná osoba)
 • Každá škola může navrhnout jednoho studenta. Pokud v letošním školním roce maturují tři nebo více tříd, mohou být navržení studenti dva
 • Návrh se posílá e-mailem na adresu nadačního fondu (nfnabla@seznam.cz)

Požadavky na příjemce stipendia

 • Navazující studium vysoké školy technického směru, matematiky, fyziky, chemie, popř. přírodovědných oborů
 • Výborné studijní výsledky během studia
 • Účast v odborných soutěžích a olympiádách během posledních 4 let studia
 • Zapojení studenta do organizování akcí (workshopy, konference, soutěže, ...) pro ostatní studenty nebo pro veřejnost
 • Můžeme zohlednit i nevýhodné sociální podmínky studenta

Obsah e-mailu s návrhem studenta, příjemce stipendia

 • Jméno a příjmení studenta
 • E-mailová adresa studenta
 • Doporučení – krátká charakteristika studenta, která bude sloužit k posouzení pro udělení stipendia
 • Vztah navrhovatele-garanta k navrhovanému studentu (třídní učitel, ředitel školy, apod.)

Termín

 • 15. červen 2021

Výběr studentů

 • Garant studenta (třídní učitel, ředitel,  či jiná vhodná osoba) pošle na e-mailovou adresu nadačního fondu nfnabla@seznam.cz doporučující dopis s charakteristikou studenta
 • Nadační fond vyzve e-mailem studenta k vyplnění dotazníku online, kde student sám zhodnotí své aktivity. Pokud bude student správní radou NF navržen na prémiové stipendium, bude obsah dotazníku poslán ke schválení navrhovateli-garantovi (třídnímu učiteli, ...)
 • Správní rada nadačního fondu posoudí navržené studenty a vybere z nich až deset, kterým bude stipendium uděleno
 • Pokud student nastoupí na vysokou školu (potvrzení o zápisu) preferovaného typu (viz výše), bude mu stipendium postupně vypláceno v průběhu pěti měsíců (celkem až 15.000 Kč)

Nadační fond si vyhrazuje právo vybrat příjemce prémiového stipendia podle vlastního uvážení, změnit počet udělených stipendií i výši stipendia.

13. 4. 2021