Nadační fond NABLA

Nadační fond NABLA

Přední padělky 3094/18a
Ostrava-Martinov
723 00

IČ: 01637185
Číslo účtu: 3214700399/0800
Zapsáno v nadačním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1121
nfnabla@seznam.cz

Termín žádostí o příspěvek, 15. únor 2017

Žádosti o jednorázový příspěvek nebo o stipendium pro druhé pololetí (letní semestr) školního roku 2016/2017 můžete posílat elektronicky do 15. února 2017. Žádosti posílejte na formuláři, který si stáhnete z webových stránek nadačního fondu, sekce Dokumenty / Dary a příspěvky. Součástí žádosti vysokoškoláků je i přehled studijních výsledků za zimní semestr. Pokud nebudete mít do 15. února semestr ukončený, můžete žádost poslat a domluvit si zaslání studijních výsledků později.