Nadační fond NABLA

Nadační fond NABLA

Přední padělky 3094/18a
Ostrava-Martinov
723 00

IČ: 01637185
Číslo účtu: 3214700399/0800
Zapsáno v nadačním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1121
nfnabla@seznam.cz

Termín žádostí o příspěvek, září 2015

Žádosti o jednorázový příspěvek nebo o stipendium pro první pololetí (zimní semestr) školního roku 2015/2016 můžete posílat elektronicky do 20. září 2015 na e-mailovou adresu nfnabla@seznam.cz. Žádosti posílejte na formuláři, který si stáhnete z webových stránek nadačního fondu, sekce Dokumenty.

Žádost doplňte fotokopií nebo skenem potvrzených studijních výsledků za předchozí studijní období.