Nadační fond NABLA

Nadační fond NABLA

Přední padělky 3094/18a
Ostrava-Martinov
723 00

IČ: 01637185
Číslo účtu: 3214700399/0800
Zapsáno v nadačním rejstříku vedeným
Krajským soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 1121
nfnabla@seznam.cz

Termín žádostí o stipendium: 15. 9. 2021

Žádosti o stipendium pro zimní semestr (1. pololetí) školního roku 2021/2022 můžete posílat elektronicky na adresu nfnabla@seznam.cz do 15. září 2021. Žádosti posílejte na formuláři, který si stáhnete z webových stránek nadačního fondu, sekce Dokumenty. Nezapomeňte přiložit výpis studijních výsledků z předchozího studijního období (minulý semestr nebo maturitní vysvědčení). Noví žadatelé o stipendium si musí najít garanta (viz formulář žádosti), který je k získání stipendia doporučí.